ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแก่งหนองหอย ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่าย22เควี
09/08/2562 08:30
09/08/2562 16:30
กฟต.วังตะเคียน
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด