ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณบ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ 9 , ซอยเข้าโรงเรียนชัยมงคลพิทยา , บ้านท่าวิเศษ , บ้านน้ำด้วน , บ้านในดง , บ้านกมลราษฎร์ , บ้านไผ่ขวาง ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทุ่งเสลี่ยม จะดำเนินการปักเสาแรงสูง ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบริเวณบ้านโค้งเจริญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ของ กฟภ. และเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานของพนักงาน จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ตามวัน เวลา และสถานที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
วันเวลา และ บริเวณที่ดับไฟ
วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น.
บริเวณที่ดับไฟ
- ตั้งแต่บริเวณบ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ 9 , ซอยเข้าโรงเรียนชัยมงคลพิทยา , บ้านท่าวิเศษ , บ้านน้ำด้วน , บ้านในดง , บ้านกมลราษฎร์ , บ้านไผ่ขวาง ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
20/05/2564 08:30
20/05/2564 16:00
กฟอ.ทุ่งเสลี่ยม
055659311
จินตนา ปิ่นทอง
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ