ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
งานดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ บ.ป่าจี้ บ.หงาว ต.หงาว อ.เทิง
งานดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ บ.ป่าจี้ บ.หงาว ต.หงาว อ.เทิง
09/01/2565 08:00
09/01/2565 17:00
กฟอ.เทิง
053796118
อนุกูล ปันสา
ลำดับดาวน์โหลด