ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แนวถนนสี่แยกอัสสัมชัญฝั่งอัสสัมชัญ หมู่บ้านเลิฟลี่โอม หมู่บ้านคีลพล่าซ่า หมู่บ้านเวียสเต้ หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ ซอยข้างหมู่บ้านคีพพล่าซ่า ซอยยูนิเฟิร์ม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ขยายผิวถนนช่องจราจร ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 เวลา 08.00น. ถึงเวลา 17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายไฟฟ้าทันที
06/09/2563 08:00
06/09/2563 17:00
กฟต.โคกขาม
081-9412532 034-870033
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด