ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ห้าแยกน้ำกระจาย ถึง เดอะฮิลล์รีสอร์ท (ถนนฝั่งห้าแยกน้ำกระจายไปอ่างทอง)
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ
30/07/2564 08:30
30/07/2564 17:00
กฟจ.สงขลา
074330139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง 1
2ประกาศดับไฟ