ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสบแปะ ต.แม่สอย .อ.จอมทอง .เชียงใหม่
ดับไฟดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสาย บริเวณ บ้านสบแปะ ต.แม่สอย อ.จอมทอง .เชียงใหม่
22/07/2565 09:00
22/07/2565 17:00
กฟอ.ฮอด
096-4347785
ยุทธนา ใจทนัน
ลำดับดาวน์โหลด