ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ดับทั้งหมู่บ้านสนามม้า ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
08/05/2565 09:00
08/05/2565 16:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด