ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้า-หลังโรงสีสหกรณ์ ,ริมนารีสอร์ท และวัดโนนแค ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ดับไฟปฏิบัติงานเพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายไฟแห่งที่ 2 การไฟฟ้าจังหวัดศรีสะเกษ
24/08/2563 08:30
24/08/2563 16:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335
สมสิทธิ์ รัตนภักดิ์
ลำดับดาวน์โหลด
11
22