ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.สักหลง ม.6,10,บ.หนองสว่าง ม.2,4
ดับไฟก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย
17/01/2565 08:00
17/01/2565 18:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
วุฒิกร พรมพักตร์
ลำดับดาวน์โหลด