ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ชุมชนเลียบขนานทางรถไฟ เทศบาลเมืองตะพานหิน (กลุ่มหลังคลังน้ำมันสุทธิสิน)
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน จะดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณชุมชนเลียบขนานรถไฟ เทศบาลเมืองตะพานหิน เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟให้มั่นคงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ทางการไฟฟ้าฯ จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วัน-เวลา ดับไฟปฏิบัติงาน
- วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564
- เวลาดับไฟ 09.00 – 15.00 น.
2. พื้นที่ไฟฟ้าดับ
- ชุมชนเลียบขนานทางรถไฟ เทศบาลเมืองตะพานหิน (กลุ่มหลังคลังน้ำมันสุทธิสิน)
ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน จะเร่งปฏิบัติงานให้เสร็จโดยเร็วและหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดการไฟฟ้าฯ จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที ฉะนั้นโปรดอย่ากระทำการใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ เพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ และหากท่านประสงค์จะเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขอโปรดแจ้งให้การไฟฟ้าฯ ให้รับทราบล่วงหน้าเพื่อจะได้ตัดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ต่อไป
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากมีข้อสอบถามโปรดติดต่อ โทร 056-622133 และ 056-621131
25/01/2564 09:00
25/01/2564 15:00
กฟอ.ตะพานหิน
056-622133
สันติ พิมพ์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด
1*****