ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ถึง อ่างเก็บน้ำห้วยบง
ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง
10/11/2564 09:00
10/11/2564 17:00
กฟจ.พะเยา
094-7341211
จีรชนม์ ผลเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด