ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
รร.หนองตะมะ เทศบาล7 ถึง ร้านตั้งโชคดี บ.หนองตะมะ,หมู่บ้านวิริยาวีด้า,หมู่บ้านนัทพงษ์,หมู่บ้านชุมชนข้าวกล้อง,หมู่บ้านมั่นคง ต.โพธิ์ ชุมไกรภักดี หลังตั้งโชคดี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงสูง
16/10/2564 08:00
16/10/2564 17:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335/14460
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด