ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านตาด บ้านโนนมะเขือ วัดป่าบ้านตาด ตลาดตราชู โรงเรียนบ้านตาด อนามัยบ้านตาด กศน. ตำบลบ้านตาด
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
06/05/2565 09:00
06/05/2565 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด