ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่ามะเกว๋น ม.3 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย พาดสาย 185 SAC
31/05/2564 08:00
31/05/2564 17:00
กฟอ.เถิน
0857196257
ทรงวุฒิ สุปินธรรม
ลำดับดาวน์โหลด