ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ฉลอง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณ ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก (ทั้งสองฝั่ง) ตั้งแต่ หน้าวัดลัฏฐิวนาราม(วัดใต้) ถึง บริเวณโรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ (Chaofa-east Rd. From Latthi Wanaram Tample to Rattanathibet Pet Hospital)
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลฉลอง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก (ทั้งสองฝั่ง) ตั้งแต่ หน้าวัดลัฏฐิวนาราม(วัดใต้) ถึง บริเวณโรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ ซึ่งในการนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีกำหนดงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.
------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for high voltage distribution improvement at Chaofa-east Rd. (ฺBoth side) From Latthi Wanaram Tample to Rattanathibet Pet Hospital On 15th of October 2021 from 09.00 a.m. to 04.30 p.m.
15/10/2564 09:00
15/10/2564 16:30
กฟต.ฉลอง
076-521-099 (ตลอด 24 ชม.)
กฟต.ฉลอง
ลำดับดาวน์โหลด