ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลง ตรอก5 ซอย4 บางแสนสาย2
เพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายที่ต้นหม้อแปลงภายในหม้อแปลง ตรอก5 ซอย4 บางแสนสาย2
22/05/2562 09:30
22/05/2562 12:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด