ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย7 ม.13 ต.ท่าวังทอง
แก้ไขสายโอเวอร์เฮดขาด
08/10/2564 08:00
08/10/2564 16:00
กฟจ.พะเยา
0947341211
จีรชนม์ ผลเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด