ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณโค้งหนองบัว ถึง ตรงข้าม ร.29
ปรับปรุงระบบจำหน่าย สับเปลี่ยนเสาต้น BA จำนวน 4 ต้น (ครั้งที่ 2)
04/02/2564 08:00
04/02/2564 15:00
กฟต.ลาดหญ้า
034589251
จริงพล โฆษิตพล