ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านชวนใจนิเวศน์ ตรงข้ามร้านดาวโกโบริ ถนนมิตรสัมพันธ์
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตามวาระ
หมู่บ้านชวนใจนิเวศน์ ตรงข้ามร้านดาวโกโบริ ถนนมิตรสัมพันธ์
10/03/2564 13:30
10/03/2564 15:30
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด