ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านม่วงสวาสดิ์ ถึง บ้านศรีคูณ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงศุง
10/08/2565 09:00
10/08/2565 16:30
กฟอ.พนา
045451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด