ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านตรำดม(กลุ่มพรสวรรค์) ต.ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
รื้อถอน-ปักเสา 9 เมตร จำนวน 9 ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
05/06/2563 08:30
05/06/2563 16:30
กฟจ.สุรินทร์
0819558878
จีรณินทร์ ทองดา
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ