ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แม่สอด
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 บริเวณท้ายบ้านวังคะเคียน ตั้งแต่ สะพานมิตรภาพไทย-พม่าแห่งที่ 2 ถึง โค้งบ้านวังแก้ว เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 17.00 น.
24/04/2561 08:00
24/04/2561 17:00
กฟอ.แม่สอด
055-534577
วินัย ปัญญาพูน
ลำดับดาวน์โหลด