ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองไม้
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า และเพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในอนาคต
ในการดำเนินงาน ดังกล่าว จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับ ดังนั้น จึงขอแจ้งไว้ล่วงหน้าใน วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 จะมีการดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เวลา 08.00 ถึง 16.00 น. ดับไฟฟ้าบริเวณ บ้านหนองไม้, บ้านกิโลสี่, บ้านยุบใหญ่, บ้านหนองตะเคียน, บ้านมอช้างตาย, บ้านบุ่งผักหนาม
ฉะนั้น ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จะเกิดกระแสไฟฟ้าดับ จึงขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วย
26/09/2562 08:00
26/09/2562 16:00
กฟอ.แม่วงก์
056271377
กรวิชญ์ เนินธิรา
ลำดับดาวน์โหลด