ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ซอยบางละมุง 31
ตัดต้นไม้แนวสายแรงสูง
ติดตั้ง D/F ป้องกันไลน์
25/07/2562 09:00
25/07/2562 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463 ,038-428502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด