ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยถนนเทศบาลซอย 8 - ซอยเหมืองแดงซอย 2 (ข้างวัดไม้ลุงขน)
พาดสายแรงต่ำ
10/08/2564 09:00
10/08/2564 16:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
อิสรพงศ์ ธรรมยา
ลำดับดาวน์โหลด