ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ตั้งแต่ห้างแมคโคร ถึง ปั้ม ปตท. แนวถนนเอกชัย ขาออก กทม.
เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างระบบจำหน่าย 115 kV
07/09/2563 08:00
07/09/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด