ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าการไฟฟ้าอำเภอพุนพินถึงป้อมบ่อกรัง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงระบบจำหน่าย และตัดต้นไม้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน อังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา

สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณ ถนนสายสุราษฎร์ - ตะกั่วป่า(ฝั่งซ้ายมือ) ช่วงหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ซอยการ์เด้นอินน์ หมู่บ้านเดอะฮิลล์ ถึง บริเวณป้อมตำรวจบ่อกรัง ตำบลเขาหัวควาย ตลอดสายไฟฟ้า อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยหากการไฟฟ้า ฯ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านโปรดอย่าปฏิบัติงานใด ๆ ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยเด็ดขาด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
19/10/2564 09:00
19/10/2564 17:00
กฟอ.พุนพิน
077311492
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง