ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ภูเก็ต งดจ่ายกระแสไฟฟ้า จากบริเวณแยกท่าแครงหน้าร้านแอทโฮม ไซน์บอร์ด ไปตามแนวถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ซอยผาสุข บริเวณถนนเจ้าฟ้าดาวรุ่ง ถึงบริเวณแยกโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พื้นที่ดับไฟ : จากบริเวณแยกท่าแครงหน้าร้านแอทโฮม ไซน์บอร์ด ไปตามแนวถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ซอยผาสุข บริเวณถนนเจ้าฟ้าดาวรุ่ง ถึงบริเวณแยกโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
16/12/2564 09:00
16/12/2564 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-354379
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ 16122021