ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEAป่าตอง ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวบริเวณสถานที่ไฟดับไฟดับ ตั้งแต่สามแยกโคกมะขามป่าตองถึงหน้าไฟฟ้าป่าตอง เฉพาะด้านซ้ายมือ จากสามแยกโคกมะขามไปไฟฟ้าป่าตอง
PEAป่าตอง ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จะดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นการชั่วคราวในวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้

• วันอังคาร ที่20 กรกฎาคม 2564
• ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
• บริเวณสถานที่ไฟดับไฟดับ ตั้งแต่สามแยกโคกมะขามป่าตองถึงหน้าไฟฟ้าป่าตอง
เฉพาะด้านซ้ายมือ จากสามแยกโคกมะขามไปไฟฟ้าป่าตอง
- G&Bเกสเฮาท์ ซ.บางต้นข้าว
- THE DECK
- ไปรษณีย์ป่าตอง
- รร.ดีวาน่าป่าตอง
- ธ.ไทยพาณิชย์
- รร.โนโวเทลป่าตอง
- ปาร์มไมร่ารีสอร์ท
- รร.เดอะรอยัลพาราไดซ์
- ธ.กสิกรไทย
- ธ.กรุงศรี
- ธ.กรุงเทพ
- ซ.แสนสบาย

ดังนั้น ท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาข้างต้น และอย่าปฏิบัติงานใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ โดยเด็ดขาด เพราะการไฟฟ้าฯอาจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา หากมีเหตุสุดวิสัยขณะปฏิบัติงาน เช่น อุบัติเหตุรถชนเสา ฝนตก ฯลฯ การไฟฟ้าจะขยายระยะเวลาดับไฟออกไปตามความจำเป็นและจะเร่งรัดดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ติดต่อสอบถามศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องป่าตอง โทรศัพท์ 076-345574
20/07/2564 09:00
20/07/2564 17:00
กฟฟ.ป่าตอง
076345574
อลงกรณ์ กองธรรม
ลำดับดาวน์โหลด
1PEAป่าตอง ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จะดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นการชั่วคราวในวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้ • วันอังคาร ที่20 กรกฎาคม 2564 • ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. • บริเวณสถานที่ไฟดับไฟดับ ตั้งแต่สามแยกโคกมะขามป่าตองถึงหน้าไฟฟ้าป่าตอง เฉพาะด้านซ้ายมือ จากสามแยกโคกมะขามไปไฟฟ้าป่าตอง - G&Bเกสเฮาท์ ซ.บางต้นข้าว - THE DECK - ไปรษณีย์ป่าตอง - รร.ดีวาน่าป่าตอง - ธ.ไทยพาณิชย์ - รร.โนโวเทลป่าตอง - ปาร์มไมร่ารีสอร์ท - รร.เดอะรอยัลพาราไดซ์ - ธ.กสิกรไทย - ธ.กรุงศรี - ธ.กรุงเทพ - ซ.แสนสบาย ดังนั้น ท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาข้างต้น และอย่าปฏิบัติงานใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ โดยเด็ดขาด เพราะการไฟฟ้าฯอาจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา หากมีเหตุสุดวิสัยขณะปฏิบัติงาน เช่น อุบัติเหตุรถชนเสา ฝนตก ฯลฯ การไฟฟ้าจะขยายระยะเวลาดับไฟออกไปตามความจำเป็นและจะเร่งรัดดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย ติดต่อสอบถามศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องป่าตอง โทรศัพท์ 076-345574