ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตึกแถวสุรพงษ์ (เทศบาล 17 ซอย 1)
ปรับปรุงเปลี่ยนสายเคเบิ้ลใหม่ 1 ช่วงเสา
28/01/2563 09:00
28/01/2563 13:00
กฟจ.สระแก้ว
0910133590
เดวิท อาจวิชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ