ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่ปากซอยบ้านขอม ถนนเอกชัย ต.โคกขาม
เพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบจำหน่าย 22 kV
13/07/2565 08:00
13/07/2565 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด