ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านโสภา ต.ท่าศาลา ซอย 1/8 -1/10
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
30/01/2562 09:00
30/01/2562 10:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด