ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสามแยกโรงงานเบทเธอร์
เพื่อสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า
18/03/2563 09:00
18/03/2563 13:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
ผู้ควบคุมงาน คุณปรีชา แก้วสีม่วง โทร. 081-251-5281
นิทัศน์ สุขเกิดผล
ลำดับดาวน์โหลด