ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเกิ้ง(ทางไปบ้านหนองผือ) อ.บ้านไผ่
สับเปลี่ยนหม้อแปลง(เพิ่มขนาด)
19/02/2564 09:00
19/02/2564 12:00
กฟอ.บ้านไผ่
043-274-157
ณัฐพงษ์ ดนตรีรักษ์
ลำดับดาวน์โหลด