ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเหมืองง่า,บ้านท่าต้นเกี๋ยง,อบต.สันติสุข,ธ.ก.ส.สาขาท่าต้นเกี๋ยง,เซเว่น บ้านท่าต้นเกี๋ยง อ.พาน
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
29/11/2564 08:00
29/11/2564 17:00
กฟอ.พาน
053723044,053721514
พิษณุ เมไฟ
ลำดับดาวน์โหลด