ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโนนธาตุ บ้านกวางคำ
ดับไฟเหตุฉุกเฉิน
10/02/2561 09:00
10/02/2561 16:00
กฟอ.เขื่องใน
045-223021
สรศักดิ์ ศรีโสภาพ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ