ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนราชพัสดุ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง
บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
30/05/2562 13:00
30/05/2562 15:00
กฟจ.อุดรธานี
1129 042327995 042327996 0872249452
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด