ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ศรีนิมิต, บ.ดอนใหญ่, บ.หัวบึง, บ.ดอนน้อย และ บ.เดิ่นเห็ดหิน ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง จะดำเนินการปรับปรุงบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. บริเวณไฟดับ บ.ศรีนิมิต, บ.ดอนใหญ่, บ.หัวบึง, บ.ดอนน้อย และ บ.เดิ่นเห็ดหิน ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งรัดจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที

หากมีข้อสงสัยประการใดต่อต่อสอบถามที่เบอร์โทร.1129 หรือ 044459227 ตลอด 24 ชม.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง
24/08/2563 09:00
24/08/2563 16:00
กฟอ.คง
044459227
เสน่ห์ ศรียางนอก