ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ซอย 5 และ ซอย 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ปักเสาและเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง 22 kV ใหม่
15/05/2565 08:00
15/05/2565 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด