ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซอยข้างร้านเย็นนิยม ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ดียิ่งขึ้น โดยทำการเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าจาก 50 KVA เป็นขนาด 100 KVA
10/06/2562 09:00
10/06/2562 17:00
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896226
อาคม อุดมสารี
ลำดับดาวน์โหลด