ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ อนามัยบางตาล่า ถึง เลยการเคหะบางเดชะปราจีนบุรี ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ปักเสาแซมไลน์ บริเวณ อนามัยบางตาล่า ถึง เลยการเคหะบางเดชะปราจีนบุรี ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
21/01/2565 07:30
12/01/2565 16:30
กฟจ.กระบี่
037480464,1129
ณัฐดนัย สว่างพิศาลกิจ
ลำดับดาวน์โหลด