ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านดงป่าคลัก ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
งานย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลงใหม่ บริเวณบ้านดงป่าคลัก ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
20/05/2564 09:00
20/05/2564 16:00
กฟจ.นครสวรรค์
056-261233
พิเชษฐ ดำรงค์เผ่า