ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงงานก้วงไถ่ ถึง สะพานคลองหกบาท
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก มีความจำเป็นต้องดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ปักเสาแซมไลน์แรงสูง บริเวณ หน้าโรงงานก้วงไถ่ ถึง สะพานคลองหกบาท จึงมีความจำเป็นจะต้องงดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดังนี้

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ไฟฟ้าจะดับชั่วคราว 2 ครั้ง ตั้งแต่ เวลา 08.30น.ถึง 09.00น. และ เวลา 16.00 น. ถึง 16.30 น. บริเวณ เหนือสะพานคลองหกบาท ถึง ฝั่งตรงข้ามปั๊มน้ำมันบางจากท่าชัย

และไฟฟ้าจะดับทั้งวัน เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. บริเวณ หน้าโรงงานก้วงไถ่ฝั่งโรงงาน , ซอย1-5 ม.5 , ซอย1-5 ม.14 ถึง สะพานคลองหกบาท

อนึ่งหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลา การไฟฟ้าฯ จะรีบจ่ายไฟให้โดยเร็วหากผู้ใช้ไฟจะดำเนินการใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯหรือเดินเครื่องจ่ายไฟขอได้โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าทราบก่อนล่วงหน้า
27/11/2564 08:30
27/11/2564 16:30
กฟอ.สวรรคโลก
055641100 , 055642519
เมธาวินทร์ ชิดเชื้อ