ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านเหล่าอุดม ,บ้านปัก และบ้านคำจำปา ต.เซิม อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ดับไฟปฏิบัติงาน เปลี่ยนซีทีแรงสูงมิเตอร์แบ่งแดน กฟส.บ้านดุง-กฟย.เฝ้าไร่ หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบไฟดับครั้งนี้
คือ บ้านเหล่าอุดมคุ้มวัดป่าพุทธานุภาพ บ้านปัก และบ้านคำจำปา
12/12/2562 09:00
12/12/2562 12:00
สนง.เขต ฉ1 อุดรธานี
0652369312
ปรีชา เทวสิทธิ์
ลำดับดาวน์โหลด