ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟ เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงจำนวน 6 เครื่อง เครื่องละ 1 ชั่วโมง ในพื้นที่ อ.ตาคลี บริเวณหน้าไปรษณีย์,ตรอกบ่อนไก่เก่า,หมู่บ้านขำสุวรรณ,หมู่บ้านเอื้ออารีย์,หมู่บ้านทองประสิทธิ์,กลุ่มบ้านก่อนถึง ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์
แผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลงระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามวาระ ให้มีประสิทธิภาพ
25/10/2562 09:00
25/10/2562 16:00
กฟอ.ตาคลี
056-261-233 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี