ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณทางแยกเข้าบ้านหนองคล้อถึงอนามัยท่าตูม
งานปักเสาและติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูง
10/01/2562 08:30
10/01/2562 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน