ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเส้นบายพาส ง.8 ตั้งแต่ไฟแดง หมู่บ้านเพ็ชรไพบูลย์ซ.พาราไดซ์ ต.หน้าเมืองถึง ม.9 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปักเสา พาดสายแรงสูง ถนนเส้นบายพาส ง.8 ตั้งแต่ไฟแดง หมู่บ้านเพ็ชรไพบูลย์ซ.พาราไดซ์ ต.หน้าเมืองถึง ม.9 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี (**บริเวณฝั่งซ.พาราไดซ์จะดับ 2 วันคือวันนี้ 18 และ 22 ต.ค.2564**)
18/10/2564 08:30
18/10/2564 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด