ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟ บริเวณ ถนนสุราษฎร์-ตะกั่วป่า ช่วงหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุนพิน(ฝั่งตรงข้ามการไฟฟ้าฯ) รร.ซิงซิง หมู่บ้านป้าดา ถึง บริเวณหมู่บ้านเอกลักษณ์
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า และตัดต้นไม้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน จันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณ ถนนสุราษฎร์-ตะกั่วป่า ช่วงหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุนพิน(ฝั่งตรงข้ามการไฟฟ้าฯ) รร.ซิงซิง หมู่บ้านป้าดา ถึง บริเวณหมู่บ้านเอกลักษณ์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้ ด้วยหากการไฟฟ้า ฯ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันทีและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านโปรดอย่าปฏิบัติงานใด ๆ ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยเด็ดขาด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
30/03/2563 09:00
30/03/2563 16:00
กฟอ.พุนพิน
091-0432577
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง