ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนบายบาสบิ๊กชี ถึง สี่แยกไฟแดงเขมราฐ
ตัดต้นไม้คร่อมไลน์แรงสูง
18/03/2564 09:00
18/03/2564 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด