ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
รร.ศึกษาสงเคราะห์ ป่าไม้ปางหมู
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายและรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเชื่อเข้ากับระบบวงจรที่สร้างใหม่ บริเวณ รร.ศึกษาสงเคราะห์ ท่าทรายปางหมูข้าง รร.ศึกษาสงเคราะห์ หน่วยพิทักป่าปางหมู ในการนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและแรงต่ำ เพื่อปฏิบัติงานดังกล่าวดังนั้น อาคาร สถานที่ข้างต้น จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
06/08/2565 08:00
06/08/2565 17:00
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
พัทธดนย์ สุภาบัว
ลำดับดาวน์โหลด